Set Raf
Şirket Sunumu

LOJİSTİKTE ÜÇÜNCÜ PARTİ ŞİRKETLER VE ENDÜSTRİYEL RAF PİYASASINDA YÜKSELEN DEV:ASYA PASİFİK

Endüstriyel  Raf Sistemlerinde Küresel Pazar Araştırması: Pazar Büyümesini Arttıran Üçüncü Parti Lojistik Şirketlerinin  Hızla Artan Önemi

 

   Konuya  başlamadan önce, üçüncü parti olarak da bilinen bu şirketlerin nasıl şirketler olduğunu ve lojistik işlerini  nasıl gördüklerini  anlamakta  fayda bulunmaktadır. Bunlar, müşterilerinin lojistik faaliyetlerini (öncelikle taşıma ve depolama) üstlenen ve konusunda uzman olan lojistik şirketleridir. Birinci parti ifadesi ile satıcı şirket, ikinci parti ifadesi ile alıcı şirket, üçüncü parti ifadesi ile ise satıcı ve alıcı şirketler arasındaki bazı hizmetleri üstlenen şirket kastedilmektedir.

  Değişen teknolojik manzara ,makro ekonomik gelişmeler ve  değişen tüketici tercihleri, küresel ve endüstriyel raf sistemleri pazar hacminin dikkate  değer büyümesinin yolunu müteakiben açan dağıtım  merkezleri ve  depo operasyonları üzerinde büyük bir  etkiye sahip olmaktadır. Dünyada,  ulaşım sektöründe lojistiğin hızlı büyümesiyle  birlikte, küresel bazda endüstriyel raf sistemleri pazarının 2020 – 2030 yılları  arasındaki zaman diliminde   %7 nin  üstünde olacağı söylenen  yıllık bileşik büyüme oranı içinde  olması  bekleniyor.

Endüstriyel Raf Sistemleri Pazar Eğilimleri

 

Ürünlerin depolandığı yerden , son tüketim noktasına sevk ve idaresinden de anlaşıldığı gibi lojistik sektörü dünyadaki  her ekonomide en çok gelişen sanayii kollarından birisidir. Bundandır ki malzeme taşımada bütüncüllük kavramını, depoculuğu, paketlemeyi, nakliyeyi, envanter yönetimini, tedarik zinciri yönetimini, tedariği ve nakliye  güvenliği hususlarını  da kapsar. Bütün bu zincirde  yer alan karışıklıklar göz önüne alındığında, uçtan uca çözümler meydana gelmeye başlamıştır. Bunlardan biri de üçüncü parti lojistik hizmetleridir.Bu hizmetler, yukarda bahsi geçen faaliyetlerin tümüyle ilgilenmektedirler. Verimli malzeme taşıma sistemleri bu tür hizmet sağlayıcılar için başarının temel taşı olduğundan özel lojistik  üçüncü parti servis  sağlayıcılarının büyümesi, endüstriyel depolama ve raf sistemi pazarına büyük ölçüde  fayda  sağlamaktadır.

Artan Kırsal Tüketim ve Büyümeyi Destekleyen Bölgesel Politikalar

          Bütün işlerin lojistik ile alakalı kısımlarında, uzak sahalardaki son noktaya ulaşmak  hep problem olmuştur. Bir çok iş ve  sektör açısından bakıldığında her yere ve her uzak yerleşim noktasına ulaşmak imkansızdır. Bunun için de, talebin hızla büyüdüğü bu yerlerde , adı geçen lojistik sistemlerinin bu bölgelere erişmesine gerek duyulmaktadır. Dahası, çeşitli ülkelerdeki  hükümetler uzak ve kırsal kesimler ile bunlara yakın büyük şehir merkezleri arasındaki  bağlantıyı sağlayan teknik altyapıyı  geliştirip, çağa  uygun hale  getirerek, kara - deniz ulaşımını ve bunlar arasındaki  bağlantıları iyileştirmek maksadıyla da girişimlerde bulunmaktadırlar. Bu gelişmeler de  doğal olarak endüstriyel raf sistemleri pazarı açısından  son derece olumlu bir  etki yaratmaktadır.

Modern  Depolama Alanlarındaki Yer Darlığı, Endüstriyel   Raf  Sistemlerine Olan Yoğun Talebi Beraberinde Getiren Yeni Bina İnşasını Zorunlu Kılıyor.

             Depo inşaatları ve  depolama  alanına olan talep dünyada  baş döndürücü bir hızla  artmaktadır. Dahası modern depolama tesislerindeki alan darlığı ve  sınırlı alan kıtlığı, gelişmekte olan ülkelerde büyük e ticaret devleri  arasındaki rekabeti iyiden iyiye kızıştırmaktadır. Bu da yeni  depolar  geliştirmek için büyük fırsatlar yaratırken öte yandan eski depoların da yenilenme  ihtiyacı  ortaya çıkmaktadır. Endüstriyel raf sistemleri pazarı  ekonomik faaliyetlerin anahtar oyuncularından  faydalanmaktadır. Bu anahtar oyuncular; tüketim, e- ticaret, tedarik zinciri modernizasyonu ve şehirleşmedir.

 

          Birleşik Devletler, Avrupa  ve Japonya gibi gelişmiş pazarlarda, tedarik zincirlerinin ki bunlar güçlü  bir şekilde e ticaret eğilimlerinden etkilenmişlerdir, yeniden yapılandırılması anahtar faktördür. Bunun yanısıra Meksika , Çin , Hindistan ve Brezilya gibi  mevcut pazarlarda refah ve yeni bir tüketici sınıfının yükselişi modern dağıtım ağlarına olan ihtiyacı arttırmıştır.

         Üreticilerin Odaklandığı Nokta: Lojistik Yatırımları ve Tedarik Zinciri Ağında Büyüme

          Küresel endüstriyel raf sistemleri pazarında rekabet fazladır. Sektörün  dev şirketleri, lojistik sektörüne  yüklü miktarda yatırım yaparak ve tedarik zincirlerine gereken önemi verecek olanakları araştırarak, pazar paylarını  arttırmaya odaklanmaktadırlar. Keza ,  devam eden bu çabalar, iş performansındaki  parametreleri ve maliyetleri daha da  iyileştirme  maksatlıdır. Endüstriyel raf sektöründeki büyük üreticiler gözlerini, Güney Asya’daki ve Pasifik’teki bölgelere çevirmiş durumdadırlar. Zira amaçları bu  bölgedeki üretim ve  dağıtım ağını büyütmektir. Çünkü bu coğrafyada işçi maliyetleri  genellikle düşük olup , çok sayıda endüstriyel fason üretici de bulunmaktadır.

          Endüstriyel Raf Sektörü  Pazarına Bölgesel Bakış

           Bölgesel  dağılım  açısından bakıldığında , küresel talebin endüstriyel raf sistemleri  sektöründe Asya Pasifik Bölgesi tarafından domine  edildiği görülür ki  bu da 2019 yılında küresel raf sistemleri pazarındaki tek parçalı  büyüklüğün sebebini oluşturmaktadır. İlerde yapılacak analizlerde bu  bölgenin, endüstriyel raf sistemleri pazarları açısından,  en önemli cazibe  merkezi  olmaya  devam edeceği  düşünülmektedir. Bölgede endüstriyel raf sistemleri pazarı sahnesine yeni çıkmakta olan Güneydoğu Asya Ülkeleri ve Hindistan gibi önemli oyuncular olduğu kadar, hala hazırda mevcut olup, çok sayıda büyük ölçekli üreticiye  sahip Çin, Japonya ve Güney Kore de bulunmaktadır.

       

 

      Endüstriyel Raf Sistemleri Pazarı: Kıyasıya Rekabet Arenası

 

      Endüstriyel raf sistemleri pazarı makul ölçüde parçalıdır.Pazarda sektör lideri  firmalar tek başına  pazarın %25 ini ellerinde tutmaktadırlar. Hala  hazırdaki  bu küresel ve  bölgesel  devlerin sayısına  dayanarak söylemek  gerekir ki Pazar kıyasıya  rekabete tanıklık etmektedir. Endüstriyel  raf piyasasında, pazara hükmeden sektör liderlerinden bir kısmı  şunlardır : Stow International, Jungheinrich AG, Mecalux SA, Kardex AG, ve  Daifiku Co Ltd.

Tüm Bloglar

DEPO RAFLARI PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ, PAYI VE EĞİLİMLERİ ANALİZ RAPORU ...

          

  

         

 

 

CLICK FOR DETAILS

AKILLI RAF TEKNOLOJİLERİ SÜPERMARKETİNİZİ BÖYLE DEĞİŞTİRECEK ...

         

 

          Dikkatinizi süpermarketlerdeki raflara yönelttiğinizde onların ne denli hızlı değiştiğine şahit olabiliyor

CLICK FOR DETAILS

www.metalsistem.com.tr KULLANICILARININ HİZMETİNDE! ...

                                   

 

SET RA

CLICK FOR DETAILS

SET RAF İHRACATTA HIZ KESMİYOR ...

SETRAF İHRACATTA HIZ KESMİYOR

Süpermarket, Depolama Raf Sistemleri ve Ekipmanları alanında nitelikli çözümler sunan SET RAF; 40’tan fazla ülkeye ihracat yapıyor. Endüstri ve perakend

CLICK FOR DETAILS

DÜNYADA AĞIR YÜK RAFLARINDA PAZAR BÖLÜNMESİ ...

 

 

  “Lojistik, e ticaret gibi  bir çok sektörde endüstriyel raf sistemlerine  yönelik olarak artan talep “

 

Dünyanın

CLICK FOR DETAILS

LOJİSTİKTE ÜÇÜNCÜ PARTİ ŞİRKETLER VE ENDÜSTRİYEL RAF PİYASASINDA YÜKSELEN DEV:ASYA PASİFİK ...

Endüstriyel  Raf Sistemlerinde Küresel Pazar Araştırması: Pazar Büyümesini Arttıran Üçüncü Parti Lojistik Şirketlerinin  Hızla Artan Önemi

 

 &

CLICK FOR DETAILS

ÜCRETSİZ KEŞİF İMKANI ...

Ücretsiz Keşif İmkanı ...

Set Raf olarak ücretsiz keşif fırsatı sunuyoruz. Sizlere uygun en iyi projeleri üretiyoruz. 

CLICK FOR DETAILS

SET RAF 2019 KATALOĞU VE E-KATALOĞU YAYINLANDI ...

 

 

 

Firmamızı siz değerli müşterilerimize daha yakından tanıtmak ve ürünlerimizi detaylı inceleme imkan

CLICK FOR DETAILS

METALSISTEM SUPER 1-2-3 ÜRÜNLERİ STOKLARIMIZDA ! ...

 
 
 
 
 
 
 
     METALSISTEM  SUPER 1

CLICK FOR DETAILS

SETRAF YENİ SHOWROOMUNDA SİZLERLE! ...

SETRAF YENİ SHOWROOMUNDA SİZLERLE!

20 yılı aşkın süredir perakende ve endüstri sektörlerine süpermarket ve depolama raf sistemleri konusunda kalite odaklı çözümler sunan SETRAF yeni s

CLICK FOR DETAILS

AĞIR YÜK RAF SİSTEMLERİNDE GÜVENLİK ...

 

 

    Ağır  yük rafları hem hacmen hem de ağırlık olarak hatırı  sayılır  yükleri bünyesinde barındıran yapılardır.Depolarınsa vazgeçilmez unsurlarıdır.Yükler

CLICK FOR DETAILS

AĞIR YÜK DEPOLAMASINDA TERCİH EDİLEN RAF SİSTEMLERİ ...

     2.Dünya  savaşından  önce palet raf sistemleri çok yaygın değildi. Palet Raf sisteminin tekrar gündeme gelmesi,  depolara ürünleri dikey olarak depolama  kabiliyetini  su

CLICK FOR DETAILS

BİR SÜPERMARKETİ OLUŞTURAN 5 TEMEL UNSUR ...

BİR SÜPERMARKETİ OLUŞTURAN 5 TEMEL UNSUR

Bugünkü yazımızda birçok müşterimizden bizlere gelen “market açmak istiyorum, hangi &u

CLICK FOR DETAILS

JAM SUPERMARKETLER ZİNCİRİ SETRAF ÜRÜNLERİNİ TERCİH ETTİ. ...

Süpermarket Raflarını tedarik ettiğimiz önemli ihracat müşterilerimizden biri olan Jam Süpermarketler zinciri, bölgesinde faaliyetlerine hızla devam etmektedir.

Müşterilerin

CLICK FOR DETAILS

SET RAF , DÜNYADA LİDER KONUMDA OLAN METALSISTEM ÜRÜNLERİNİ TÜRKİYEDE HİZMETE SUNUYOR. ...

 

 

Ürünlerimizin başarısının başta gelen nedenlerinden biri; ürün gamının tamamının ham maddesi birinci sınıf sıcak galvanizli, yüksek mukavemetli yapısal &c

CLICK FOR DETAILS

WEB SİTEMİZ FAALİYETE GEÇMİŞTİR. ...

 Bizimle ilgili detaylı bilgilere erişmek için web sitemizden faydalanabilirsiniz.

 

 CLICK FOR DETAILS

DEPO RAF SİSTEMLERİ ...

Ağır Y&

CLICK FOR DETAILS

BİZİ TAKİP EDİN ...

Bizleri  Daha Yakından Takip Edin

Bizleri daha yakından takip edebilmeniz adına yaygın olarak  kullanılan tüm mecralarda yerimizi aldık. Sosyal Medyada bizleri takip ede

CLICK FOR DETAILS

BÜYÜK HİPERMARKET ZİNCİRİNDE TERCİH GENE SETRAF ...

Uzun süredir hizmet verdiğimiz büyük hipermarket zinciri 2018 yılına veda ederken açtığı son mağazasının raflarında yine Set Raf’ı tercih etti.

CLICK FOR DETAILS

ÜRÜNLERİMİZİ KİMLER KULLANABİLİR? ...

 

 

 

Ürünlerimizi Kimler Kullanabilir?  

Bu sorunun cevabını sizler için bir görsel üzerinde topladık.

 

 CLICK FOR DETAILS

BALKON, KİLER VE GARAJ GİBİ KAPALI ALANLARDA KULLANABİLECEĞİNİZ YÜKSEK KALİTEDE GALVANİZ ÇELİK RA ...

Balkon Kiler Garaj Erzak Rafı Olarak Kullanabileceğiniz Yüksek Kalite Galvaniz Çelik Raf Sistemleri Hakkında Tüm Detaylar ,


200*90*40 4 Kat olarak kullanımınıza sunduğumuz

CLICK FOR DETAILS

MEKİK RAF SİSTEMLERİ ...

 

 

 

Setraf & Metalsistem & Cassioli işbirliği ile…